C-Ç harfi ile başlayan erkek isimleri

Cabbar

 

Güç ve kuvvet sahibi kimse  

Cabir

 

Cebreden, zorlayan, Galip gelen,Aziz ve kuvvetli olan. Allah’ın hükümlerini uygulamada güç kullanan,Kırıkçı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. el-Ensari: Sahabedendir (603-697). Birinci Akabe Bey’atından sonra müslüman oldu. Rasulullah’ın bulun savaşlarına katıldı. Sahabenin bilginlerindendi. Kendisinden çok sayıda hadis rivayet edilmiştir  

Cafer

 

Çay dere küçük akarsu  

Cahit

 

Çok çalışan  

Canalp

 

Can yiğit  

Canbek

 

Özü pek, güçlü kişilikli kimse.  

Canber

 

Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam  

Canberk

 

Sağlam, canlı, metin.  

Canbey

 

İçten davranan  

Candaş

 

Dost, yakın  

Candemir

 

Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı  

Candoğan

 

Doğuştan sevimli ve içten olan.  

Caner

 

Yürekten sevilecek kimse  

Canfer

 

Aydın bilgili, güçlü saygın.  

Cangür

 

Yaşam dolu, canlı  

Canpolat

 

Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse  

Canser

 

Yaşama gücü.  

Cansoy

 

Candan bir soydan  

Cansunay

 

Yaşam sun ve Ay gibi güzel ol  

Cantekin

 

Dost, huzur dolu  

Cantez

 

Aceleci, yerinde duramayan  

Cantürk

 

Yaşam sevinci veren Türk  

Cavit

 

Ebedi, sonsuz.  

Cebrail

 

Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri.  

Celal

 

Öfke, kızgınlık  

Celalettin

 

Büyüklük ululuk, hışım  

Celasun

 

Kahraman, cesur  

Celayir

 

Moğolların kollarından birinin adı  

Celil

 

Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan  

Cem

 

Hükümdar  

Cemal

 

Güzellik  

Cemalettin

 

Güzellik taşıyan  

Cemil

 

Güzel erkek ,iyilikle anma  

Cenan

 

Yürek, gönül kalp  

Cenap

 

Şeref, onur  

Cengiz

 

Gözüpek, cesur  

Cengizhan

 

Eski moğollarda moğol hükümdarı.  

Cenk

 

Savaş  

Cenker

 

Savaşçı.  

Cesim

 

Büyük, iri, kocaman  

Cesur

 

Cesaretli, yürekli.  

Cevahir

 

Kıymetli taş, cevher.  

Cevan

 

Farsça’da genç, delikanlı anlamına gelir.  

Cevat

 

İyilik, güzellik, olgunluk  

Cevdet

 

İyilik, güzellik , olgunluk  

Cevher

 

Maden kaynağı  

Ceyhun

 

Tevrat’a göre cennetin 4 nehrinden biri  

Cezmi

 

Kesin karar veren  

Cihan

 

Dünya  

Cihaner

 

Dünyaya bedel.  

Cihangir

 

Cihanı ele geçiren  

Cihat

 

Din uğruna savaşmak  

Civan

 

Yeni yetme, körpe, genç  

Coşar

 

Heyecan dolu, kabına sığmayan  

Coşkun

 

Yerinde durmayan  

Coşkuner

 

Kabına sığmayan kimse, coşkun yiğit, coşkun erkek  

Cömert

 

Pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce  

Cudi

 

Cömert, eli açık.  

Cuma

 

Müslümanlar için haftanın kutsal günü  

Cumali

 

Cuma günü doğan.  

Cumhur

 

Halk topluluğu  

Cüneyt

 

Büyük bir mutasavvuf  

Çağan

 

Mutlu gün, bayram  

Çağatay

 

Yavru at, tay  

Çağdan

 

Çağın içinden  

Çağdaş

 

Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır  

Çağman

 

Çağdaş kimse, çağın insanı  

Çakıl

 

Deniz ya da akarsu kıyılarındaki yuvarlak küçük taşlar  

Çakır

 

Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse  

Çakırer

 

Çakır kuşuna benzeyen kimse, ela gözlü kimse  

Çakman

 

Amacına erişen, ulaşan kimse  

Çalışkan

 

İşten yılmayıp çok çalışan  

Çelebi

 

Bey, ağa, görgülü ve ince kimse  

Çelik

 

Su verilip sertleştirilen demir, polat  

Çelikel

 

Eli çelik gibi olan, çelik elli  

Çelikhan

 

Güçlü ve kuvvetli hükümdar.  

Çelikkan

 

Sağlam kan  

Çeliköz

 

Özü çelik gibi sağlam olan kimse, çelik özlü  

Çeliktürk

 

Çelik gibi kuvvetli, sağlam, güçlü Türk.  

Çetin

 

İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, Kolay olmayan, sert, sarp  

Çetinalp

 

Zorlu ve yiğit, sert yiğit  

Çetinel

 

Zorlu el, güçlü el  

Çetiner

 

Sağlam ve güçlü kimse, çetin kimse  

Çetinkaya

 

Sağlam kaya, kaya gibi çetin  

Çetinöz

 

Özü çetin kimse, çetin özlü  

Çetinsoy

 

Kolayca yenilmeyen soy  

Çetinsu

 

Çok hızlı,güçlü akan su.  

Çevik

 

Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı  

Çeviker

 

Hızlı yiğit  

Çınar

 

Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç  

Çınay

 

Gerçek Ay  

Çıray

 

İnsan yüzü  

Çoker

 

Çok yiğit